VELKOMMEN TIL DSAH

Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) blev oprettet i 1967.
Foreningens formålsparagraf er at støtte avlen og brugen af den arabiske hest.

DSAH er medlem af :
WAHO World Arabian Horse Organization
ECAHO European Conference of Arab Horse Organizations
LU Landsudvalget for Hesteavl.

Til bestemmelse af fuldblodsaraberen benytter DSAH WAHO's definition :
En fuldblodsaraber er en hest, der står i enhver stambog eller ethvert register, der er opført af WAHO som acceptabelt.
Det vil sige, at ved en OX araber forstår man:
Arabisk Fuldblod (OX) kan i alle led føres tilbage til internationalt anerkendte oprindelses individer (originalaraberen)